LOGOPEDIE ONLINE!

Terapie přes Skype si domluvte na: logopediehk@seznam.cz

Logopedická ambulance
pro dospělé a děti

Naše pracoviště poskytuje logopedickou péči, která nabízí otevřený prostor klientům širokého věkového spektra, dětem i jejich rodičům, případně zákonným zástupcům.

Bezplatná péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění
Nabízíme materiál pro domácí procvičování "na míru"
Dostupnost péče - krátké čekací lhůty
Osobitost a individuální přístup ke klientům

Stále přijímáme nové klienty

Jediná podmínka je získat doporučení od obvodního lékaře nebo jiného lékaře specialisty.

Kdo má právo na logopedickou péči?
O nás

Mgr. Jana Kadaníková

Pro studium logopedie jsem si vybrala obor Speciální pedagogika – logopedie na Univerzitě Hradec Králové. Nadále pokračuji ve vzdělávání v oboru klinické logopedie. Velmi důležité je pro mě navázání kvalitního vztahu s dítětem i s rodiči, terapii se vždy snažím klientům „ušít na míru“. Ráda vymýšlím nové a neokoukané pomůcky a snažím se předávat logopedii hravou formou.

Kromě mého domovského pracoviště působím jako logoped na škole pro děti se sluchovým postižením v Hradci Králové a v Dětském denním rehabilitačním stacionáři.

Mgr. Kateřina Korbelová

Po ukončení studia logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem získala atestaci v oboru klinická logopedie. Jsem členem Asociace klinických logopedů a v rámci celoživotního vzdělávání prohlubuji své odborné vědomosti na kurzech, konferencích nebo sympoziích.