LOGOPEDIE ONLINE!

Terapie přes Skype si domluvte na: logopediehk@seznam.cz

Logopedická péče v ČR

Kdo má právo na logopedickou péči?

Naše pracoviště poskytuje logopedickou péči na základě doporučení praktického lékaře či pediatra komukoliv, u koho se projevují komunikační obtíže. Komunikační obtíže se netýkají jen dětí nýbrž i dospělých, věnujeme se tedy všem věkovým skupinám.

Děti

Nejste-li si jistí řečovým vývojem svého dítěte, požádejte o žádanku na logopedii pediatra dítěte. Řečový vývoj hodnotí logoped, nikoliv pediatr, nenechejte se proto odradit. Ve výsledku může jít jen o jednu kontrolu. Popřípadě prevence problému, který mohl nastat.

Dospělí

Na logopedii nechodí jen děti. Stále je mnoho dospělých, kteří mají zájem zlepšit svůj mluvený projev, či mají ve svém okolí někoho, kdo v důsledku úrazu či nemoci přišel o schopnost nebo se u něj výrazně snížila schopnost dorozumět se mluvenou řečí - zejména poúrazové stavy.

Kdo poskytuje logopedickou péči v ČR?

Ministerstvo
zdravotnictví

Logopedická péče je poskytována všem osobám s narušenou komunikační schopností. Péči v tomto rezortu poskytuje klinický logoped nebo logoped vykonávající specializační přípravu. Klinický logoped má vysokoškolské vzdělání v oboru logopedie (státní zkouška z logopedie a surdopedie) a složenou atestační zkoušku z oboru klinické logopedie.

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

Logopedická péče je poskytována ve Speciálně pedagogických centrech a pedagogicko-psychologických poradnách, školských zařízeních (speciální školy, např. základní školy logopedické). Péči poskytuje školský logoped. Školský logoped má vysokoškolské vzdělání v oboru logopedie (státní zkouška z logopedie a surdopedie).

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Logopedická péče je poskytována v různých typech ústavů sociální péče či zařízení pro stárnoucí občany. Dle typu zařízení péči poskytuje logoped nebo klinický logoped.