Bratří Štefanů 895/1 Hradec Králové, 500 03 7:30 - 18:00 Pondělí až pátek

Logopedie Hradec Králové

Logopedická ambulance pro dospělé a děti

Naše pracoviště poskytuje logopedickou péči všem klientům bez věkového omezení.

  • Bezplatná péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění
  • Materiál pro domácí procvičování "na míru"
  • Dostupnost péče - krátké čekací lhůty
  • Osobitost a individuální přístup ke klientům
IMG20240502071944-crop

Stále přijímáme nové klienty

Jediná podmínka je získat doporučení od obvodního lékaře, pediatra nebo jiného lékaře specialisty (foniatr, psycholog, neurolog).

O nás

Mgr. Kateřina Korbelová

Po ukončení studia logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem získala atestaci v oboru klinická logopedie. Jsem členem Asociace klinických logopedů a v rámci celoživotního vzdělávání prohlubuji své odborné vědomosti na kurzech, konferencích nebo sympoziích.

person1

Mgr. Jana Kadaníková

Pro studium logopedie jsem si vybrala obor Speciální pedagogika – logopedie na Univerzitě Hradec Králové. Nadále pokračuji ve vzdělávání v oboru klinické logopedie. Velmi důležité je pro mě navázání kvalitního vztahu s dítětem i s rodiči, terapii se vždy snažím klientům „ušít na míru“. Ráda vymýšlím nové a neokoukané pomůcky a snažím se předávat logopedii hravou formou.

Kromě mého domovského pracoviště působím jako logoped ve speciálně-pedagogickém centrum pro děti se sluchovým postižením v Hradci Králové.

IMG20240502072153IMG_20211231_120659IMG_20211231_120649IMG_20211231_120641IMG_20211231_120338IMG_20211231_120332

Logopedická péče

Naše pracoviště poskytuje logopedickou péči na základě doporučení praktického lékaře či pediatra komukoliv, u koho se projevují komunikační obtíže. Komunikační obtíže se netýkají jen dětí nýbrž i dospělých, věnujeme se tedy všem věkovým skupinám.

Děti

Nejste-li si jistí řečovým vývojem svého dítěte, požádejte o žádanku na logopedii pediatra dítěte. Řečový vývoj hodnotí logoped, nikoliv pediatr, nenechejte se proto odradit. Ve výsledku může jít jen o jednu kontrolu. Popřípadě prevence problému, který mohl nastat.

Dospělí

Na logopedii nechodí jen děti. Stále je mnoho dospělých, kteří mají zájem zlepšit svůj mluvený projev, či mají ve svém okolí někoho, kdo v důsledku úrazu či nemoci přišel o schopnost nebo se u něj výrazně snížila schopnost dorozumět se mluvenou řečí - zejména poúrazové stavy.

Neváhejte nás kontaktovat

Ceník

Pro pacienty těchto smluvních pojišťoven je logopedická péče v naší ambulanci hrazena ze zdravotního pojištění:

111
Všeobecná zdravotní pojišťovna
201
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207
Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav.
209
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Péči poskytujeme na doporučení dětského nebo praktického lékaře.

Více informací o tom, kdo má právo na logopedickou péči hrazenou ze zdravotního pojištění najdete zde

Zde je seznam výkonů, které zdravotní pojištění nepokrývá:

Jednorázový poplatek za poskytování logopedických materiálů (pouze u nového klienta, popř. lze zaslat e-mailem) 100 Kč
Vyšetření řeči (potvrzení na SŠ, VŠ) 350 Kč
Vypracování logopedické zprávy 350 Kč

Platba probíhá v hotovosti, při platbě je vystaven příjmový doklad.

Kontakt

Ambulance se nachází v 5. patře budovy EUC kliniky na Slezském předměstí v Hradci Králové.

Ordinace má bezbariérový přístup.

Logopedie Hradec Králové s.r.o.
IČ: 03860167
Bratří Štefanů 895/1
Hradec Králové, 500 03

pondělí až pátek 7:30 - 18:00

Kontaktní formulář